పెంచిన గ్యాస్ ధరలు తగ్గించాలి

పెంచిన గ్యాస్ ధరలు తగ్గించాలి

21/12/20
కొత్తపట్నం డిసెంబర్ 21 న్యూస్ మేట్ : అడ్డగోలుగా పెంచుతున్న గ్యాస్ ధరలు తగ్గించాలని ఆంధ్రప్రదేశ్ మహిళా సమాఖ్య ఆద్వర్యంలో నిరసన కార్యక్రమం జరిగింది ఈ కార్యక్రమం ఉద్దేశించి ఆంధ్రప్రదేశ్ మహిళా సమైఖ్య జిల్లా అధ్యక్షులు యమ్.విజయ మాట్లాడుతూ అసలే కరోనా వైరస్ వ్యాపించి జీవనాధారం లేని కుటుంబాల పై ఒకే నెలలో రెండు సార్లు పెంచిమొత్తంగా 750/- చేసింది.పెంచిన గ్యాస్ ధరలు పేద,మద్య తరగతి కుటుంబాల పై భారం పడింది ప్రభుత్వం వెంటనే పెంచిన గ్యాస్ ధరలు తగ్గించాలని కోరారు.ఈ కార్యక్రమంలో గునిమిని.కోటేశ్వరమ్మ,సుమతికావూరి లక్ష్మి,ద్వారం రమణ గాలిఆదెమ్మ,బక్కాకోటేశ్వరమ్మ తదితరులు పాల్గొన్నారు.

Spread the love
Ad Widget

Recommended For You

About the Author: Newsmate

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *