ఒక్క ఇంజెక్షన్ తో బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ మాయం – కిమ్స్ డాక్టర్ మల్లిపెద్ధి శరత్.

ఒక్క ఇంజెక్షన్ తో బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ మాయం – కిమ్స్ డాక్టర్ మల్లిపెద్ధి శరత్.

11/01/21

ఒంగోలు జనవరి11 న్యూస్ మేట్ : మెదడు లో రక్త ప్రసరణ ఆగిపోయి నప్పుడు అకస్మాత్తుగా సంభవించే ప్రమాదాన్ని బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ గా చెప్పుకుంటారు.దీని నుండి రక్షణ పొందేందుకు ప్రకాశంజిల్లా ఒంగోలు లోని కిమ్స్ వైద్య కళాశాల ఆసుపత్రి వైద్యులు డాక్టర్ మల్లిపెద్ది శరత్ సత్వర వైద్యం,చికిత్స అవసరం అని సూచిస్తున్నారు.ఎలాంటి బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ బాధితులకు కిమ్స్ ఒక ప్రత్యేక ఇంజెక్షన్ తో నయం చేసే ప్రక్రియలో ప్రత్యేకత సాధించిందని డాక్టర్ శరత్ పేర్కొంటున్నారు.ఈ చికిత్స కిమ్స్ ప్రత్యేకత అంటున్నారు.వాతావరణ కాలుష్య,ఆహారం లో మార్పులు వల్ల ప్రజలు రోగాల బారిన పడుతున్నారని ఆయన ఆవేదన వ్యక్తంచేశారు.ఎలాంటి బాధలను మటుమాయం చేసేందుకు కిమ్స్ ఇంజెక్షన్ ద్వారా బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ వంటి వాటిని నివారించేందుకు ప్రత్యేకత సాధించా మన్నారు.మెదడు లో రక్త ప్రసరణ సరఫరా ఆగిపోయిన ప్పడు పలు రకాలలో వస్తుందని అంటూ హై బిపి,వత్తిడి,కాళ్ళు చేతులు ఒక వైపు చచ్చు పడి పోవడం,కళ్ళు మసకబారి పోవడం వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తాయి అన్నారు.ఇలాంటి లక్షణాలు కనిపించినప్పుడు వెంటనే సంప్రదిస్తే కిమ్స్ లో ఒకే ఒక ఇంజెక్షన్ తో దానికి స్వస్తి పలికి స్ట్రోక్ నుండి బయట పడవచ్చు అని డాక్టర్ శరత్ చెబుతున్నారు.కిమ్స్ ఆసుపత్రిలో ఇలాంటి వారికి 40 మందికి పైగా ఒక ప్రత్యేక ఇంజెక్షన్ తో 90 శాతం మందిస్వస్థత పొందడం జరిగిందని డాక్టర్ శరత్ పేర్కొంటున్నారు.స్ట్రోక్ వచ్చి వెంటనే కిమ్స్ లో ఇంజెక్షన్ ద్వారా చికిత్స పొందిన వారు ,రికవరీ అయినవాళ్ళు ఎప్పటి లాగే అందరితో కలిసి రోజువారీ పనులు చేసుకుంటూ బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ బాధలను మరిచిపోయి జీవన సాగిస్తున్నారని డాక్టర్ శరత్ వివరిస్తున్నారు.జిల్లా ప్రజలు కిమలో అందుబాటులో ఉన్న బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ చికిత్సను సద్వినియోగం చేసుకోవాలని స్వస్థత పొందాలని కోరారు.ఒంగోలు జనవరి11 న్యూస్ మేట్ :  మెదడు లో రక్త ప్రసరణ ఆగిపోయి నప్పుడు అకస్మాత్తుగా సంభవించే ప్రమాదాన్ని బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ గా చెప్పుకుంటారు.దీని నుండి రక్షణ పొందేందుకు ప్రకాశంజిల్లా ఒంగోలు లోని కిమ్స్ వైద్య కళాశాల ఆసుపత్రి వైద్యులు డాక్టర్ మల్లిపెద్ది శరత్ సత్వర వైద్యం,చికిత్స అవసరం అని సూచిస్తున్నారు.ఎలాంటి బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ బాధితులకు కిమ్స్ ఒక ప్రత్యేక ఇంజెక్షన్ తో నయం చేసే ప్రక్రియలో ప్రత్యేకత సాధించిందని డాక్టర్ శరత్ పేర్కొంటున్నారు.ఈ చికిత్స కిమ్స్ ప్రత్యేకత అంటున్నారు.వాతావరణ కాలుష్య,ఆహారం లో మార్పులు వల్ల ప్రజలు రోగాల బారిన పడుతున్నారని ఆయన ఆవేదన వ్యక్తంచేశారు.ఎలాంటి బాధలను మటుమాయం చేసేందుకు కిమ్స్ ఇంజెక్షన్ ద్వారా బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ వంటి వాటిని నివారించేందుకు ప్రత్యేకత సాధించా మన్నారు.మెదడు లో రక్త ప్రసరణ సరఫరా ఆగిపోయిన ప్పడు పలు రకాలలో వస్తుందని అంటూ హై బిపి,వత్తిడి,కాళ్ళు చేతులు ఒక వైపు చచ్చు పడి పోవడం,కళ్ళు మసకబారి పోవడం వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తాయి అన్నారు.ఇలాంటి లక్షణాలు కనిపించినప్పుడు వెంటనే సంప్రదిస్తే కిమ్స్ లో ఒకే ఒక ఇంజెక్షన్ తో దానికి స్వస్తి పలికి స్ట్రోక్ నుండి బయట పడవచ్చు అని డాక్టర్ శరత్ చెబుతున్నారు.కిమ్స్ ఆసుపత్రిలో ఇలాంటి వారికి 40 మందికి పైగా ఒక ప్రత్యేక ఇంజెక్షన్ తో 90 శాతం మందిస్వస్థత పొందడం జరిగిందని డాక్టర్ శరత్ పేర్కొంటున్నారు.స్ట్రోక్ వచ్చి వెంటనే కిమ్స్ లో ఇంజెక్షన్ ద్వారా చికిత్స పొందిన వారు ,రికవరీ అయినవాళ్ళు ఎప్పటి లాగే అందరితో కలిసి రోజువారీ పనులు చేసుకుంటూ బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ బాధలను మరిచిపోయి జీవన సాగిస్తున్నారని డాక్టర్ శరత్ వివరిస్తున్నారు.జిల్లా ప్రజలు కిమలో అందుబాటులో ఉన్న బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ చికిత్సను సద్వినియోగం చేసుకోవాలని స్వస్థత పొందాలని కోరారు.

Spread the love
Ad Widget

Recommended For You

About the Author: Newsmate

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *