ప్రజల భాగస్వామ్యంతో మనం మన పరిశుభ్రత ఈ ఓ ఆర్ డి అబ్దుల్ బారీ.

ప్రజల భాగస్వామ్యంతో మనం మన పరిశుభ్రత
ఈ ఓ ఆర్ డి అబ్దుల్ బారీ.

వలేటివారిపాలెం అక్టోబర్ 3( న్యూస్ మేట్) :02/10/20ప్రజల భాగస్వామ్యంతో మనం మన పరిశుభ్రత కార్యక్రమాన్ని శుక్రవారం నేకునాం పురం గ్రామంలో ఈవో ఆర్ డి అబ్దుల్ బారి ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ప్రజలు తమ పరిసరాలను పరిశుభ్రంగా ఉంచుకోనుటలో ప్రతి ఒక్కరూ భాగస్వాములు కావాలని అన్నారు. ప్రతి ఒక్కరూ పరిశుభ్రంగా ఉంటే వ్యాధులు దరిచేరవని అన్నారు. గ్రామంలోని ప్రతి ఒక్కరూ తమ ఇంటిలోని చెత్తను ఎక్కడపడితే అక్కడ వేయకుండా గ్రామంలోని డంపింగ్ యార్డ్ దగ్గరే వేయాలని అన్నారు. అనంతరం ప్రజలతో మనం మన పరిశుభ్రతపై ప్రజలకు అవగాహన కల్పించి ప్రమాణం చేయించారు. ఈ కార్యక్రమంలో వైసిపి నాయకులు కొల్లూరు నరసయ్య, తోకల నరసింహారావు, కంచర్ల కోటయ్య,గోవిందు, వేణు ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్ శ్రీనివాసులు, కార్యదర్శి శ్రీ కాళ సచివాలయ సిబ్బంది,వలంటీర్లు మరియు ప్రజలు పాల్గొన్నారు

Spread the love
Ad Widget

Recommended For You

About the Author: Newsmate

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *